Оилавий МТТ иш фаолиятини ташкил этиш тартиби

Парвина Шарипова
Оилавий МТТ иш фаолиятини ташкил этиш тартиби

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг 2018 йил 30 июлда “Оилавий нодавлат мактабгача таълим муассасалари амда Оилавий нодавлат мактабгача таълим муассасалари фаолияти бўйича рухсатнома бериш тартиби тўрисида низомларни тасдилаш тўрисида”ги 595-сонли арори абул илинди.

ужжатга кўра, давлат-хусусий шерикчиликнинг оилавий нодавлат мактабгача таълим муассасаларини моддий-техник ва услубий жиатдан таъминлаш шакли асосида ташкил этилган оилавий нодавлат мактабгача таълим муассасалари фаолияти учун лицензия олиш талаб этилмайди. 25 нафаргача болани тарбиялашни назарда тутувчи оилавий нодавлат мактабгача таълим муассасаларини моддий-техник ва услубий жиатдан таъминлаш шаклидаги давлат-хусусий шерикчилик лойиаси ишло жойдаги хусусий шерикнинг ташаббуси билан, танлов ўтказилмай ва тадим этилган ужжатларни ўрганиш асосида, улар билан тўридан-тўри музокаралар ўтказиш орали амалга оширилади;

давлат-хусусий шерикчилик тўрисида битим туман (шаар) окимлиги томонидан таклиф этиладиган рухсат хусусий шерик томонидан абул илинган кундан бошлаб онун ужжатларида белгиланган тартибда кучга киради.

Оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари тўрисидаги низомга кўра, оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилоти фаат давлат-хусусий шерикчиликнинг оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилотини моддий- техник ва услубий жиатдан таъминлаш шакли асосида ишло жойларда ташкил этилади.

мактабгача ёшдаги болаларни (кейинги ўринларда болалар деб аталади) ар томонлама интеллектуал, ахлоий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш;

таълим-тарбия бериш орали болаларни мактаб таълимига сифатли тайёрлаш; болаларни мактабгача таълим билан амраб олиш.

таълим-тарбия жараёнига замонавий таълим дастурлари ва технологияларини жорий этиш; болаларнинг аётини муофаза илиш ва солиини мустакамлаш; бола шахсини солом ва етук, мактабда ўишга тайёрланган тарзда шакллантириш; болаларнинг интеллектуал, ахлоий, эстетик ва жисмоний ривожланишини таъминлаш;  болаларда халимизнинг юксак маънавияти ва инсонпарварлик анъаналарига садоат туйуларини шакллантириш.

ота-оналар билан келишув бўйича ўшимча хизматлар кўрсатиш (шу жумладан ўитувчилар, мураббийлар, тиббиёт ходимларини таклиф илиш);

хизматлар кўрсатишдан тушган маблалар исобига тарбиячи ва унинг ёрдамчиси ишини ўшимча равишда рабатлантириш;

фойда олиш ууига эга

Оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари туман (шаар) окимликлари томонидан бериладиган белгиланган шаклдаги рухсатномани абул илиб олган ватдан бошлаб таълим фаолиятини амалга ошириш ууига эга бўлади.

Источник: maam.ru